1. Úvod
  2. Z praxe
  3. Náborová kampaň v OOH reklame

Náborová kampaň v OOH reklame

Vonkajšia reklama (novo označovaná ako OutOfHome) má svoje trvalé miesto v media-mixe všetkých reklamných kampaní. A to aj napriek dlhodobému rastu významu online komunikácie. OOH reklama je našimi klientmi využívaná predovšetkým na prezentáciu produktovej ponuky, posilnenie povedomia o značke, alebo navigáciu k svojej predajni. Novým trendom je využívať vonkajšiu reklamu pre nábor zamestnancov.

img Náborová kampaň v OOH reklame

Táto forma náboru sa podľa referencií našich klientov stala veľmi účinnou. Radi sa na nás obracajú opakovane a spoločne hľadáme najvhodnejšie miesta a typy nosičov, ktoré budú pre splnenie ich požiadaviek najúčinnejšie. Nesporne najvyužívanejším kanálom pre nábor zamestnancov sú dnes špecializované webové stránky. Ich slabou stránkou je však neschopnosť zasiahnuť niektoré cieľové skupiny (nie všetci trávia voľný čas na internete). Zároveň obsadzovanie väčšieho počtu robotníckych pozícií môže byť v online prostredí pomerne drahé. Napríklad ak klient hľadá svojich zamestnancov v menšom meste, zásah generovaný internetovým portálom je pomerne široký, ale zďaleka nie presne cielený. Vhodne zvolený formát vonkajšej reklamy v danom meste dokáže priniesť informáciu presne na miesto, kde sa cieľová skupina pravidelne pohybuje alebo kadiaľ pravidelne prechádza. Ak chce klient komunikovať benefity ako príspevok na dopravu, podnikové ubytovanie alebo napríklad možnosť využívania zvozových autobusov, stáva sa použitie billboardov alebo iných formátov v cieľových miestach ideálnym nástrojom, ako túto informáciu priniesť tým potenciálnym zamestnancom, ktorí by inak prácu vo "vedľajšom" meste vôbec nehľadali, ani o nej neuvažovali.

Koho do svojho kolektívu hľadáte?

Náborové kampane vo vonkajšej reklame sú veľmi špecifické a je potrebné k nim pristupovať individuálne. Vždy záleží predovšetkým na cieľovej skupine, ktorú potrebuje klient osloviť. Ak hľadá napr. vodiča, hľadáme pre svojich klientov plochy predovšetkým pozdĺž ciest alebo čerpacích staníc, kde je zásah cieľovej skupiny najpravdepodobnejší. Ak klient hľadá zamestnanca do výroby (technik, robotník, skladník a pod.), Je vhodné zamerať sa na verejnú dopravu, ktorú cieľová skupina často využíva, obchodné centrá (u niektorých sú obmedzenia inzercie náborových kampaní, takže vždy preverujeme možnosti konkrétneho miesta), prípadne na sídlisko s veľkým počtom obyvateľov a teda vysokým potenciálom.

Kde zamestnancov hľadáte?

Ak náš klient hľadá zamestnancov do lokálnej firmy a nemá programy pre podporu dochádzania, najlepšou voľbou sú plochy priamo v meste. Môže sa jednať o CLV na hlavnej autobusovej zastávke, letáky v miestnej MHD alebo billboard na prieťahu mestom. Ak je pozícia vhodná aj pre absolventov, môže byť správnym riešením použitie rámčekov priamo v priestoroch učilíšť, stredných či vysokých škôl. Tu je potencionálny zásah cieľovej skupiny najväčší.

V prípade väčších miest je zásah cieľovej skupiny zložitejší. Je potrebné dôkladne premyslieť, kde bude najvhodnejšie hľadať a tiež to, ako dlho klient očakáva, že bude hľadanie prebiehať. Pre mesačné kampane zostávajú najvhodnejším formátom billboardy a CLV na správnych miestach, prípadne letáky vnútri dopravných prostriedkov. Pokiaľ sa jedná o dlhodobé alebo opakujúce sa hľadanie, stojí za zváženie aj možnosť exteriérových polepov na prostriedkoch MHD. Je tu síce drahšia výroba (tlač a polep), ale získame tým neprehliadnuteľné miesto pre svoju ponuku práce.

Ako sa prezentovať vo vonkajšej reklame?

Zlatým pravidlom vonkajšej reklamy je, že "menej je viac". Každý formát "unesie" iné oznámenie s ohľadom na dobu, akou je jeho pôsobeniu človek vystavený. Oznámenie na billboardoch by malo byť najstručnejšie - kto, koho hľadá, čo ponúka za najväčší benefit. Na CLV už môžeme uviesť aj popis obsadzovanej pracovnej pozície, prípadne vypísať viac firemných benefitov (dôvodov prečo nastúpiť).

Koľko to stojí?

Ak sa rozhodnete využiť OOH reklamu pre nábor svojich zamestnancov, je pre nás kľúčové poznať potreby klienta a jeho finančné možnosti. Napríklad kvalitný billboard sa dá prenajať už od 120 eur bez DPH za mesiac, CLV od 45 eur bez DPH za týždeň. Cenu konkrétnej plochy ovplyvňuje veľa faktorov (veľkosť, lokalita, obdobie, dĺžka prenájmu atď.) A každý formát má svoje výhody aj nevýhody.

Radi konzultujeme podobu oznámenia a voľbu reklamných formátov s každým, kto je ochotný počúvať. Naším cieľom je pomôcť klientom s celkovým poňatím kampane pre dosiahnutie maximálneho efektu, nie len prenajať reklamné plochy.

Ukážka reklamných nosičov

Billboard

I/46, OLOMOUCKÁ, OPAVA
ID 9677
510x240
Doba prenájmu: od 1 mesiaca

Billboard

I/46, OLOMOUCKÁ, OPAVA
ID 9678
510x240
Doba prenájmu: od 1 mesiaca

Billboard

I/46, OLOMOUCKÁ, OPAVA
ID 9679
510x240
Doba prenájmu: od 1 mesiaca

Máte otázku?

Kontaktujte našich odborníkov

Kontaktný formulár

*
*
kontaktovať
špecialistu